Počet tipů: 60

Komponenty

Zobrazení čísel řádků v RichTextBoxu  Pokročilý 16.12.2002

Návod na číslování řádků v tomto prvku.

Změna barev v ProgressBaru  Pokročilý 16.12.2002

Jak pomocí API měnit barvy ukazatele průběhu, které normálně měnit nejdou.

Vložení obrázku do RichTextBoxu  Pokročilý 16.12.2002

Popis jak do komponenty RichTextBox vkládat obrázky.

Vložení OLE objektu do RichTextBoxu  Pokročilý 16.12.2002

Popis jak do komponenty RichTextBox vkládat OLE objekty.

Potlačení tooltipů v TreeView  Pokročilý 8.5.2002

Jak pomocí API změnit chování standardní komponenty.

Rychlejší přidání položek do TreeView  Začátečník 8.5.2002

Ještě jeden rychlostní tip ...

Rychlejší přidání textu do TextBoxu  Začátečník 8.5.2002

Až to uvidíte, tak zjistíte, že to znáte ... jen to používat.

Rychlejší načítání fontů do comba  Pokročilý 8.5.2002

Tip, pomocí kterého nahradíte pomalou standardní metodu načítání seznamu fontů do comba.

Má prvek zobrazený scrollbar ?  Pokročilý 1.11.2001

Ve VB neexistuje funkce, která by sdělila, zda má prvek jako je např. ListBox zobrazený scrollbar. V tomto tipu jsou dvě funkce, které vrací logickou hodnotu podle toho, jestli je nebo není zobrazen posuvník.

Optimální šířka sloupce v Listview  Začátečník 1.11.2001

Jednoduchý ale efektivní trik jak optimalizovat šířku sloupce pro dlouhé texty v prvku Listview.

Zjištění hWnd prvku WebBrowser  Pokročilý 1.11.2001

Pokud používáte prvek WebBrowser a dotážete se na jeho hWnd, obvykle se objeví chyba Method HWND of IWebBrowser2 failed. Technika, popsaná v tomto příkladu nemusí pracovat pro verze IE 5.01a vyšší.

Tisk grafu MSChart  Pokročilý 1.11.2001

Komponent MSChart nemá bohužel metodu Print a tak nabízím proceduru, která vytiskne graf a ještě k tomu jej zvětší na velikost papíru v tiskárně.

Přepínač funkce WordWrap pro RichTextBox  Pokročilý 1.7.2001

Název článku říká asi vše ...

Vložení tabulátoru do RichTextBoxu  Začátečník 1.7.2001

Pokud uživatel stiskne tabulátor, přesouvá se focus na další prvek. Jestliže ale chce vložit znak tabulátoru do RichTextBoxu a formátovat tak text, je nutné odfiltrovat vstup na klávesnici.

Zobrazení ukazatele průběhu ve StatusBaru  Pokročilý 1.5.2001

Procedura, která přesune a změní velikost prvku ProgressBar tak, aby vypadal, že je ve StatusBaru.

Uložení a načtení obsahu TreeView do/ze souboru  Pokročilý 1.2.2001

Tři procedury, které uloží a načtou obsah komponenty TreeView do/ze souboru.

Automatická šířka seznamu v ComboBoxu  Pokročilý 1.2.2001

Funkce, která umí nastavit šířku rozbalovatelného seznamu v ComboBoxu tak, aby každá položka byla plně viditelná. Jediným omezením je šířka obrazovky. Vrací logickou hodnotu podle úspěšnosti.

Automatická šířka sloupců v ListView  Pokročilý 1.2.2001

Funkce, která umí nastavit šířku každého sloupce v ListView tak, aby každá položka byla plně viditelná.

Nastavení prvního viditelného nódu v TreeView  Pokročilý 1.2.2001

Popis funkce pro nastavení první viditelné položky v komponentě TreeView.

Zjištění prvního viditelného nódu v TreeView  Pokročilý 1.2.2001

Popis funkce pro zjištění první viditelné položky v komponentě TreeView.

Smazání obsahu MaskEdBoxu  Začátečník 1.2.2001

Pokud se pokusíte nastavit vlastnost Text u komponenty MaskEdBox, je-li definována maska, VB vygeneruje chybu číslo 380 - Invalid Property Value. Tento příklad popisuje cestu, jak tomu zabránit.

Změna stylu CheckBoxu nebo OptionButtonu  Pokročilý 1.2.2001

Visual Basic neumožňuje za běhu aplikace měnit styl některých komponentů. Tento příklad ilustruje změnu stylu pro CheckBox nebo OptionButton - na grafický nebo normální.

Uložení obrázků z ImageListu  Pokročilý 1.2.2001

Popis procedury, která z ImageListu uloží obrázky do souboru.

Nahrání obrázků do ImageListu  Pokročilý 1.2.2001

Popis procedury, která z dříve uloženého souboru natáhne obrázky do komponenty ImageList.

Zjištění viditelnosti položky v ListBoxu  Začátečník 1.2.2001

Procedura, která zjistí, zda je zaslaná položka ListBoxu viditelná.

UNDO poslední akce v TextBoxu  Pokročilý 1.2.2001

Popis API řešení pro UNDO v TextBoxu.

Stisk tlačítka na jiném formuláři  Začátečník 1.2.2001

Jak zavolat proceduru, kterou volá tlačítko na jiném formuláři, když pracujte s jiným formulářem, který je modální.

Tlačítko typu "Hover"  Pokročilý 1.2.2001

Postup, jak z normálního tlačítka pomocí API funkcí vytvořit tlačítko, které při najetí myši změní svou barvu pozadí a při posunu myši pryč z tlačítka ji vrátí do původního stavu.

Starší Tipy a Triky:
Kódy Červenec - Prosinec 2000

Některé kódy byly vyvíjeny ještě v době Visual Basicu 5.0, takže nemusí korektně fungovat v jeho novějších verzích.

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém