Počet tipů: 17

Databáze

Zástupné znaky ve VB/Accessu a MS SQL Serveru  Začátečník 31.3.2003

Popis rozdílů mezi zástupnými znaly při práci s různými databázemi.

Je nainstalováno ADO ?  Začátečník 8.5.2002

Funkce, která zjistí, zda je ADO nainstalováno či nikoliv.

Rychlejší načítání recordsetu  Začátečník 8.5.2002

Tip jak u velkých objemů dat urychlit jejich načítání cca o 40%.

Připojení uživatelé k databázi MS Access  Pokročilý 1.4.2002

Při otevření databáze MS Access si datový stroj vytváří informační soubor se seznamem připojených uživatelů - ldb. Zde je postup, jak si tento soubor přečíst.

Přidání uživatele do databáze MS SQL Serveru  Pokročilý 1.4.2002

Procedura pro přidání nového uživatele MS SQL Serveru.

Spuštění a zastavení MS SQL Serveru  Pokročilý 1.4.2002

Postup, jak si programově nahradit funkce SQL Service Manageru pro start a stop MS SQL Serveru.

Změna hesla databáze  Pokročilý 1.9.2001

Databázi ve formátu MS Access lze nastavit heslo, které je možné měnit i programově. Tento kód Vám ukáže jak.

Komprese databáze  Pokročilý 1.2.2001

Máte-li data ve formátu MS Access a smažete-li větší množství záznamů, nezmenší se velikost databázového souboru automaticky. To je nutné provést pomocí příkazu databázového jádra. Tento postup Vám přiblíží, jak na to. Jedinou nevýhodou je, že pokud bylo již s databází z Vašeho programu pracováno, tak je zablokovaná a metoda pro kompresi si jí nemůže otevřít ve výhradním módu a padne.

Seznam nainstalovaných ODBC ovladačů  Pokročilý 1.12.2000

Popis postupu, jak pomocí registrů zjistit nainstalované ODBC ovladače. Upozorňuji, že se jedná o dost složitý kód.

Výpis tabulek v databázi  Začátečník 1.11.2000

Návod, jak pomocí DAO zjistit tabulky definované v databázi.

Test zaheslování databáze  Začátečník 1.10.2000

Jednoduchá funkce, která otestuje, zda je databáze MS Access chráněna heslem.

Tvorba pole typu Automatické číslo   Začátečník 10.8.2000

Pole typu Automatické číslo je nesmírně výhodné, neboť zcela jednoznačně určuje každý záznam v tabulce. Automaticky se čísluje v pokračující číselné řadě, takže si s nastavováním jeho hodnot nemusíte přidělávat starosti. Ovšem, kde až končí číslování nevím. Pokud by to někdo věděl, napište mi...

Zjištění nainstalovaných ovladačů a DSN  Pokročilý 10.8.2000

Tento tip Vám ukáže cestu, pomocí níž si můžete nechat vypsat ovladače a DSN nainstalované na Vašem PC.

Uvolnění databáze z DATA komponentu Začátečník 1.7.2000

Pokud připojíte databázi a její tabulku k nějakému DATA komponentu, zůstává na něj připojená až do ukončení aplikace. Pokud pak chcete s databází pracovat na I/O úrovni, je blokována a nedá se např. smazat. Proto je vhodné databázi při ukončení používání určité tabulky uvolnit.

Konverze tabulky MS Access do sešitu MS Excel Pokročilý 1.7.2000

Tento příklad ukazuje převod dat z tabulky v databázi MS Access do sešitu MS Excelu použitím DATA komponentu a OLE automatizace. Musíte mít nainstalován MS Excel.

Zjištění existence pole v tabulce Začátečník 1.7.2000

Potřebujete - li zjistit, zda ve specifické tabulce existuje určité pole, zde je funkce, která Vám to zjistí.

Zjištění existence tabulky v databázi Začátečník 1.7.2000

Tato funkce popisuje metodu zjištění existence tabulky v databázi.

Některé kódy byly vyvíjeny ještě v době Visual Basicu 5.0, takže nemusí korektně fungovat v jeho novějších verzích.

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém