Zástupné znaky ve VB/Accessu a MS SQL Serveru

Visual Basic umožňuje několik způsobů, jak provádět vyhledávání znaků v řetězci. Bohužel, pokud hledáte výskyty znaků v databázi, musíte mít na paměti, pro jaký typ databáze aplikace děláte. Je totiž rozdíl, jestli máte data v Accessu anebo na SQL Serveru.

Rozdíly:
Jakýkoliv jeden znak
               Access/VB: ? SQLServer: _
Nula nebo více znaků
               Access/VB: * SQLServer: %
Jakákoliv jedna číslice (0-9)
               Access/VB: # SQLServer: n/a
Jakýkoliv znak z výčtu znaků
               Access/VB: [charlist] SQLServer: [charlist]
Jakýkoliv znak mimo výčet znaků
               Access/VB: [!charlist] SQLServer: [^charlist]

Jenom připomínám, že pokud používáte Query Builder ve Visual Basicu, tak ten dodržuje standardy SQL Serveru, a to i když pracujete s databází MS Access.

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém