Počet tipů: 42

Soubory

Datum vytv., modif. a posl. přístupu k souboru  Pokročilý 1.4.2002

Jak zjistit některé atributy souboru.

Zamykání a odemykání souborů  Pokročilý 1.4.2002

Způsob, kterým si ohlídáte, aby Vám nikdo jiný nepřepsal soubor, který Vaše aplikace právě používá.

Zjištění, zda EXE je pro DOS nebo Windows  Pokročilý 1.4.2002

Pokud chcete zjistit, zda je určitý EXE soubor zkompilován pro běh pod WIndows nebo v DOSu, stačí otestovat offset 24 tohoto souboru. Pokud obsahuje 40h, pak je to soubor pro Windows.

Kryptování souborů na NTFS 5  Pokročilý 1.9.2001

Popis kryptování a dekryptování souboru. Vyžaduje NTFS 5.

Obsah kompresovaných souborů ARJ/ZIP  Pokročilý 1.7.2001

Popis několika funkcí, které do prvku ListBox umí zapsat obsah kompresovaného souboru s kompresí ve formátu ARJ/Zip.

Lze na cestu zapisovat ?  Začátečník 1.7.2001

Někdy mohou být cesty k souborům uvedeny např. na CD, zamčenou disketu nebo na síťové umístění, kam nemáte právo zápisu. Abyste se vyhnuli problémům, uvádím popis funkce, která si otestuje, zda lez na uvedenou cestu zapisovat.

Má adresář podadresáře ?  Pokročilý 1.7.2001

Funkce, která vrátí logickou hodnotu na základě testu atributů specifického adresáře.

Je soubor spustitelný ?  Začátečník 1.5.2001

Jednoduchá funkce, která vrátí logickou hodnotu na základě testu přípony souboru.

Je adresář prázdný ?  Pokročilý 1.5.2001

Funkce, která vrací logickou hodnotu podle toho, zda je zaslaný adresář prázdný či nikoliv. Využívá knihovny shlwapi.dll.

Smazání souborů určitého stáří  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která umí smazat soubory, které jsou starší než Vámi specifikovaný počet dnů od určitého data.

Změna atributů souboru  Začátečník 1.2.2001

Popis VB funkce SetAttr pro změnu atributů souboru.

Změna datumu poslední modifikace souboru  Pokročilý 1.2.2001

Funkce, která umí změnit datum poslední modifikace specifikovaného souboru.

Změna přípony souborů  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která umí změnit přípony souborů ve specifikovaném adresáři. Lze jí zaslat původní příponu a pak se změní jen soubory s touto příponou, nebo ji lze aplikovat na všechny soubory v adresáři.

Zpětné lomítko v cestě  Začátečník 1.12.2000

Naprosto primitivní funkce, která otestuje zaslanou cestu a podle potřeby přidá na konec cesty zpětné lomítko (BackSlash) nebo jiný znak, který lze funkci zaslat.

Dlouhé jméno souboru  Pokročilý 1.12.2000

Popis funkce, která převede jméno souboru z krátkého formátu (8.3) na dlouhý formát. Pracuje pouze s W98 a W2000.

Zjištění aplikace asociované k souboru  Pokročilý 1.11.2000

Funkce, která vrátí cestu a spustitelný soubor, který je asociovaný se souborem určitého typu.

Kopírování souboru pomocí FSO  Začátečník 1.11.2000

Funkce pro kopírování souboru pomocí Microsoft Scripting Runtime. Vrací logickou hodnotu s výsledkem kopírování. Lze určit, zda má přepsat cíl.

Kopírování adresáře pomocí FSO  Začátečník 1.11.2000

Funkce pro kopírování adresáře pomocí Microsoft Scripting Runtime. Vrací logickou hodnotu s výsledkem kopírování. Lze určit, zda má přepsat cíl.

Test CD-ROM disku  Začátečník 1.10.2000

Procedura, která zjistí, zda je v CD-ROM mechanice vložen disk či nikoliv.

Porovnání dvou souborů  Začátečník 1.10.2000

Procedura, která porovná obsah dvou souborů a zjistí, zda jsou identické.

Zjištění atributů souboru  Pokročilý 1.10.2000

Pomocí API funkce si zjistěte, zda je soubor skrytý, systémový, archivní nebo pouze pro čtení.

Smazání adresáře včetně vnořených položek  Začátečník 1.10.2000

Pomocí objektu FileSystemObject z Microsoft Scripting Runtime Library lze smazat adresář včetně skrytých, systémových a read-only souborů.

Zjištění unikátního jména dočasného souboru  Pokročilý 1.10.2000

Funkce, která zjistí unikátní jméno pro vytvoření dočasného souboru.

Enkódování/dekódování souboru Pokročilý 1.9.2000

Popis routiny, která enkóduje nebo dekóduje soubor na základě Vámi zadaného hesla. Pokud je soubor čitelný, pak jej zakóduje, pokud je enkódovaný, vrátí jej do původního stavu. Je třeba si dát pouze pozor na zadání korektního hesla.

Tvorba adresářové struktury  Pokročilý 1.9.2000

Při vytváření vnořených adresářů, kdy neexistuje ještě ani jejich nadřízená složka, lze buď použít několikrát příkaz MKDIR a CD, ale jednodušší je udělat rekurzivní funkci, která tyto operace provede za nás.

Test sdílení adresáře  Pokročilý 1.9.2000

Pokud potřebujete zjistit, zda je určitý adresář sdílený či nikoliv, použijte tuto funkci.

Změna přípony souboru  Začátečník 1.9.2000

Jednoduchá funkce, která změní příponu souboru.

Zjištění velikosti souboru  Začátečník 1.9.2000

Jednoduchá funkce, která vrací velikost souboru v bytech.

Test existence souboru nebo adresáře Pokročilý 10.8.2000

Zde popsaná funkce používá API pro zjištění existence souboru nebo adresáře. Zjišťování pomocí API je o mnoho rychlejší než klasická metoda Dir().

Zjištění volného místa na disku  Pokročilý 1.7.2000

Tato funkce vrátí velikost volného místa pro vlastníka, celkové místo pro vlastníka a velikost volného místa na disku. Výhodou je, že podporuje i disky větší než 2 GB a verze Windows, které používají přidělované místo na disku pro uživatele.

Formátování disků Pokročilý 1.7.2000

Pokud potřebujete naformátovat disk, pak například z Explorera zobrazíte dialog pro formátování disku. Tento dialog lze ale také zavolat přímo z Visual Basicu.

Kopírování disket Pokročilý 1.7.2000

Pro kopírování disket lze využít standardní dialog Windows, který obsahuje knihovna diskcopy.dll. Zavoláním funkce z této knihovny se zobrazí standardní dialog pro kopírování disket.

Zjištění názvu a sériového čísla disku Pokročilý 1.7.2000

Jméno disku lze snadno zjistit pomocí funkce Dir(). Tento kód je alternativní cestou funkce Dir() a navíc ještě vrátí sériové číslo disku.

Práce s INI soubory Pokročilý 1.7.2000

Ve Windows’95 byly INI soubory nahrazeny registry. Jenže ukládat všechny informace potřebné pro uživatelské nastavování různých parametrů Vašich aplikací do systémových registrů není nejvhodnější, protože databáze registru pak nabývá dost obludných rozměrů a zpomaluje se tím i běh samotných Windows. Proto je vhodnější parametry programu ukládat do INI souborů, které byly původně aplikovány ve Windows 3.x a práci s nimi Windows’9x 2000 nadále podporují. Můžete používat buď Win.ini soubor, ale vhodnější je používání vlastního INI souboru, který se nachází v adresáři aplikace ( tzv. Privat ). Soubor nemusíte zakládat, API funkce si jej sami vytvoří.

Zjištění všech disků a jejich typů v systému Pokročilý 1.7.2000

Tento příklad je ideálním začátkem téměř pro veškeré diskové operace, pokud nějakým způsobem potřebujete zjišťovat disky a jejich typ. Seznam disků a jejich typ se vypisuje do Debug okna.

Zjištění základních adresářů Windows Pokročilý 1.7.2000

V tomto příkladu najdete postup pro zjištění adresáře Windows, systémového adresáře Windows a adresáře pro dočasné soubory.

Krátké jméno souboru Pokročilý 1.7.2000

Někdy se může stát, že pro Vaši aplikaci je nezbytné zjistit krátké jméno souboru, který je ale pojmenován dlouhým názvem. Princip spočívá v tom, že stačí toto dlouhé jméno zaslat API funkci GetShortPathName a ta vrátí krátký název.

Třída pro zjištění disku, cesty, jména a přípony souboru Pokročilý 1.7.2000

Třída popsaná v tomto článku vezme cestu, jako např. 'C:\vb\projects\pathparse\cfileparse.cls' a rozdělí ji na různé elementy.

Informace o adresáři Pokročilý 1.7.2000

Funkce uvedená v tomto článku vezme adresář jako argument, prohledá jej a vrátí počet podadresářů, souborů a velikost, kterou celý adresář zabírá. Vrací chybné údaje pokud nalezne soubor větší než 2 GB, ale to se tak často nestává ....

Změna jmenovky disku Pokročilý 1.7.2000

Pomocí volání API funkcí lze změnit jmenovku disku přímo z Vašeho projektu a nepotřebujete k tomu Průzkumníka.

Zobrazení dialogu vlastností souboru Pokročilý 1.7.2000

V Průzkumníkovi si pro každý soubor můžete nechat zobrazit dialog s vlastnostmi tohoto souboru. V tomto článku naleznete postup, jak si takový dialog zavolat přímo z Visual Basicu.

Čtyři testy připravenosti diskety Začátečník 1.7.2000

Pokud Vaše aplikace nějakým způsobem pracuje s disketovou mechanikou, je jistě vhodné ošetřit si, zda je v mechanice vložena disketa. Zde naleznete čtyři způsoby takovéhoto testu.

Některé kódy byly vyvíjeny ještě v době Visual Basicu 5.0, takže nemusí korektně fungovat v jeho novějších verzích.

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém