Počet tipů: 37

Formuláře

Zasílání hodnot formuláři  Začátečník 31.3.2005

Popis, jak si rozšířit standardní vlastnosti formuláře. 

Centrování formuláře vzhledem k jinému  Začátečník 8.5.2001

Procedura, která vycentruje formulář vzhledem k formuláři, který jej vyvolává

Animovaná ikona minimalizovaného formuláře  Začátečník 1.11.2001

Přidejte svým aplikacím profesionální chování pomocí tohoto jednoduchého tipu. 

Předávání focusu pomocí kurzorových šipek  Začátečník 1.11.2001

Popis procedury, která umožní pohyb ve Vašem formuláři pomocí kurzorových šipek. 

Zjištění ztráty a získání focusu  Pokročilý 1.7.2001

Postup, jak pomocí subclassingu zjišťovat, zda má či nemá Vaše aplikace řízení (focus). 

Zarovnání titulku okna doprava  Pokročilý 1.2.2001

Popis funkce, která zarovná titulek doprava. Součástí je i možnost kompletně zrcadlově přehodit záhlaví okna. 

ShowInTaskBar za běhu aplikace  Pokročilý 1.2.2001

Popis funkce, která umožňuje zobrazovat a skrývat odkaz na formulář v systémovém řádku za běhu aplikace. 

Nezavíratelný formulář  Začátečník 1.2.2001

Naprosto triviální kód, kterým zabráníte, aby formulář nešel ukončit. 

Přidání tlačítka Min na Fixed formulář  Pokročilý 1.12.2000

Pokud nastavíte formuláři styl hranice na Fixed, pak zmizí tlačítka pro Minimalizaci a Maximalizaci formuláře. Tento tip popisuje metodu, která přidá tlačítko pro minimalizaci formuláře

Maximalizace formuláře  Pokročilý 1.11.2000

Toto je příklad maximalizace formuláře, který překryje i panel nástrojů a Office Bar. 

Mřížka pro změnu velikosti formuláře  Pokročilý 1.11.2000

Popis kódu, který do pravého dolního rohu přidá mřížku, která naznačuje možnost změny velikosti formuláře myší

Test E-Mail adresy  Začátečník 1.10.2000

Návod, jak otestovat základní parametry požadované pro e-mail adresu. 

Ovládání posuvníků MDI formuláře pomocí kláves  Pokročilý 1.10.2000

MDI formulář zobrazuje posuvníky, pokud se jeho podřízený formulář zobrazuje mimo viditelnou oblast. Tyto posuvníky lze standardně ovládat pouze pomocí myši. Nabízím návod, jak je posouvat pomocí kurzorových šipek. 

Přesouvání formuláře bez titulku  Pokročilý 1.10.2000

Kód, který Vám umožní pomocí chycení a tažení přesunout formulář, který nemá oblast titulku

Potlačení Min a Max tlačítek na MDI formuláři  Pokročilý 1.10.2000

Tento tip popisuje metodu, která odstraní tlačítka pro minimalizování a maximalizování MDI formuláře. Neodstraňuje ovšem položky v systémovém menu. 

"Chycení" myši do formuláře  Pokročilý 1.10.2000

Návod, jak uživatelům znemožnit jezdit myší jinam, než ve formuláři. 

Průhledný formulář  Pokročilý 1.10.2000

Tento tip je odpověď na poměrně častý dotaz. Název říká vše. 

Zobrazení dlouhé cesty k souboru  Pokročilý 4.7.2000

Pokud máte na formuláři prvek, který nemá dostatek místa k zobrazení dlouhé cesty k souboru, nabízím postup, jakým tuto cestu zobrazíte s použitím středových teček, jako to používají Windows. Někdy.

Imploze a exploze oken Pokročilý 1.7.2000

Kód pro efekt imploze a exploze oken, který používají Windows. Okna se otevírají z jednoho bodu a do tohoto bodu se pak i zavírají.

Odstranění položek systémového menu Pokročilý 1.7.2000

Každé okno má své systémové menu, většinou je skryto pod ikonou okna. Tento příklad řeší problém odstraňování jednotlivých položek tohoto menu.

Změna značky zaškrtnuté volby v menu Pokročilý 1.7.2000

Standardní značka pro označení zaškrtnuté volby v menu je tzv. checkmark, připomínající odmocninu. Kód v tomto příkladu Vám ukáže cestu ke změně této značky na kolečko - radiocheck.

Zarovnání položky v menu na pravou stranu Pokročilý 1.7.2000

Položky v menu se standardně zarovnávají doleva, ale například Norton Commander pro Windows'95 měl položku Help na pravé straně okna. Tento kód řeší problém zarovnání doprava. Upozorňuji, že byl napsán ještě v době Windows'95 a nebyl již v dalších verzích Windows testován.

Rozdělení dlouhého menu Pokročilý 1.7.2000

Při psaní například textového editoru, kdy chcete mít fonty v menu a fontů je velký počet, může být užitečné menu rozdělit do více sloupců, protože délka menu může přesahovat únosnou mez. Příklad ukazuje možnost rozdělení dlouhého menu na dva sloupce.

Tisk ASCII tabulky Pokročilý 1.7.2000

Zajímá - li Vás z jakéhokoliv důvodu ASCII tabulka znaků, můžete si ji vytisknout na formulář. Jednoduchým přesměrováním výstupu lze tento výpis poslat přímo na tiskárnu.

Ukládání a obnovování pozice oken Pokročilý 1.7.2000

Windows si pamatují poslední pozici a stav okna. Tento příklad Vám popisuje podobnou možnost, kterou lze použít pro Vaše aplikace. Namísto ukládání pozic do registrů ale využívá INI souboru.

Odstranění nabídky Zavřít v systémovém menu Pokročilý 1.7.2000

Tento kód je variací na článek o odstraňování položek systémového menu. Umožňuje odstranit pouze nabídku Zavřít pomocí odlišných metod, než ve výše zmiňovaném článku.

Zobrazení nebo skrytí titulku okna za běhu aplikace Pokročilý 1.7.2000

Pomocí standardních nástrojů Visual Basicu nelze skrýt titulek okna za běhu aplikace. Díky možnostem využití API funkcí lze Windows přinutit, aby titulek byl titulek okna skryt či opětovně zobrazen při běhu aplikace.

Blikání titulku okna Pokročilý 1.7.2000

Windows někdy používají pro přitažení uživatelovi pozornosti blikající titulek okna. Tento příklad Vám popíše, jak si takový blikající titulek můžete vyrobit i Vy.

3D formulář Pokročilý 1.7.2000

Nestačí-li Vám standardní vzhled oken Vašich aplikací, tak si vytvořte lepší efekt.

Centrování titulku okna Začátečník 1.7.2000

Ve Windows jsou standardně titulky oken zarovnány na levou stranu. Chcete-li ale mít titulek vycentrovaný, je třeba použít jednoduchého triku s mezerami.

Změna barvy titulků oken Pokročilý 1.7.2000

Barvy v titulků oken se řídí barevným schématem Windows. Programově lze tyto barvy změnit. Tento kód Vám nastíní jak na to, ale změní barevné schéma Windows, takže pozor.

Automatické přesouvání kurzoru myši Pokročilý 1.7.2000

V některých aplikacích dochází k tomu, že pokud se mezi prvky formuláře přesouváte pomocí tabulátoru, tak se automaticky na tento prvek přesouvá i kurzor myši. V tomto příkladu najdete návod, jak pomocí API tento efekt vytvořit.

Fungování klávesy Enter jako TAB Začátečník 1.7.2000

Ve Windows se většina komponentů chová tak, že si řízení událostí předává po stisku klávesy TAB. Uživatelsky přístupnější je však používání klávesy ENTER. Vzhledem k tomu, že Visual Basic je jazyk, jehož komponenty všech vlastností Windows využívají, a tudíž i jeho komponenty si předávají řízení pomocí klávesy TAB, sám od sebe přenést řízení na další komponent po stisku ENTER neumí. Zachycením stisku klávesy a vyhodnocením kódu lze ovšem stisk TAB při stisku Enter simulovat.

Označení hodnoty na událost GotFocus Začátečník 1.7.2000

Při získání řízení (Focusu) lze hodnotu, která je v komponentu uložena označit, aby uživatel, pokud rovnou začne psát, změnil celou tuto hodnotu.

Smazání textů ze všech TextBoxů ve formuláři Začátečník 1.7.2000

Tato ukázka je vlastně popisem metody, kterou znáte například při vyplňování formulářů ba Webu, kde je k dispozici tlačítko Reset, které Vámi napsané údaje vyčistí.

Zjištění, zda již byl formulář nahrán Začátečník 1.7.2000

Někdy je třeba se ujistit, zda již specifický formulář nebyl nahrán do paměti. Následující funkce toto zjistí a vrátí logickou hodnotu.

Zavření všech formulářů kromě aktuálního Začátečník 1.7.2000

Příliš mnoho otevřených oken škodí. Následující kratičká routina Vám uzavře veškeré otevřené formuláře kromě sebe sama.

Některé kódy byly vyvíjeny ještě v době Visual Basicu 5.0, takže nemusí korektně fungovat v jeho novějších verzích.

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém