Změna barvy titulků oken

Postup:
Založte nový projekt. V deklaracích formuláře zapište:

Private Declare Function SetSysColors Lib "user32" _
(ByVal nChanges As Long, lpSysColor As _
Long, lpColorValues As Long) As Long

Private Const COLOR_SCROLLBAR = 0
'Scrollbar
Private Const COLOR_BACKGROUND = 1
'Barva pozadí bez tapety
Private Const COLOR_ACTIVECAPTION = 2
'Titulek aktivního okna
Private Const COLOR_INACTIVECAPTION = 3
'Titulek neaktivního okna
Private Const COLOR_MENU = 4
'Menu
Private Const COLOR_WINDOW = 5
'Pozadí windows
Private Const COLOR_WINDOWFRAME = 6 'Rám
Private Const COLOR_MENUTEXT = 7
'Text okna
Private Const COLOR_WINDOWTEXT = 8
'3D tmavý stín (Win95)
Private Const COLOR_CAPTIONTEXT = 9
'Text v titulku okna
Private Const COLOR_ACTIVEBORDER = 10
'Hranice aktivního okna
Private Const COLOR_INACTIVEBORDER = 11
'Hranice neaktivního okna
Private Const COLOR_APPWORKSPACE = 12
'Pozadí MDI desktopu
Private Const COLOR_HIGHLIGHT = 13
'Pozadí vybrané položky
Private Const COLOR_HIGHLIGHTTEXT = 14
'Vybraná položka
Private Const COLOR_BTNFACE = 15
'Tlačítko
Private Const COLOR_BTNSHADOW = 16
'3D stín tlačítka
Private Const COLOR_GRAYTEXT = 17
'Šedivý text
Private Const COLOR_BTNTEXT = 18
'Text tlačítka
Private Const COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT = 19
'Text neaktivního okna
Private Const COLOR_BTNHIGHLIGHT = 20
'3D volba tlačítka

Na událost Form_Load zapište:

Dim lngRet
' Nastavení barvy titulku
lngRet = SetSysColors(1, COLOR_ACTIVECAPTION, RGB(255, 0, 0))

Podotýkám, že si takto nastavíte barvy v celých Windows, takže by stálo za to napsat si proceduru, která Vám vrátí Windows do původního stavu.

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém