Automatické přesouvání kurzoru myši

Postup:
Založte nový projekt. Připojte modul, a v něm deklarujte:

Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal x _ As Long, ByVal y As Long) As Long

Do modulu přidejte následující proceduru:

Public Sub Afocus()

   If Me.BorderStyle = 0 Then
      x& = Me.ActiveControl.Left \ Screen.TwipsPerPixelX _
      + ((Me.ActiveControl.Width / 2) / Screen.TwipsPerPixelX) _
      + (Me.Left / Screen.TwipsPerPixelX)
      y& = Me.ActiveControl.Top \ Screen.TwipsPerPixelY _
      + ((Me.ActiveControl.Height / 2) / Screen.TwipsPerPixelY) _
      + (Me.Top / Screen.TwipsPerPixelY)
   Else
      x& = Me.ActiveControl.Left \ Screen.TwipsPerPixelX _
      + ((Me.ActiveControl.Width / 2 + 60) / _
      Screen.TwipsPerPixelX) + (Me.Left / _
      Screen.TwipsPerPixelX)
      y& = Me.ActiveControl.Top \ Screen.TwipsPerPixelY _
      + ((Me.ActiveControl.Height / 2 + 360) / _
      Screen.TwipsPerPixelY) + (Me.Top / _
      Screen.TwipsPerPixelY)
   End If

   a& = SetCursorPos(x&, y&)

End Sub

Na formulář natáhněte pár prvků - tlačítka, textboxy atd. a jim na událost GotFocus dejte volání procedury AFocus(). Spusťte projekt a zkoušejte se pohybovat mezi prvky tabulátorem. Ukazatel myši se bude automaticky přesouvat.

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém