Fungování klávesy ENTER jako TAB

Postup:
Na událost KeyPress prvku (stisk klávesy):

Private Sub TextBox1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
'KeyAscii vrací ASCII hodnotu stisknuté klávesy
	If KeyAscii = 13 Then
	'13 je ENTER
		SendKeys "{TAB}"
		'Simulace stisku TAB
		KeyAscii = 0
		'Aby to nepíplo
	End If
End Sub

Po odeslání stisku TAB je ještě třeba atribut KeyAscii vynulovat, protože jinak by se ozvalo pípnutí. Pokud chcete, aby při přechodu na další prvek formuláře počítač pípl, tento řádek odstraňte. Pípání při přechodu lze nastavit i jako uživatelsky měnitelný parametr a pouze se dotázat na hodnotu nastavení.

Tento kód musíte přidat na událost KeyPress každého komponentu, který máte ve formuláři a na kterém požadujete, aby ENTER byla klávesa pro předání řízení. Po stisku ENTER se pak řízení předá komponentu, který má vlastnost TABINDEX o jedna větší, než komponent, ve kterém byl ENTER stisknut.

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém