Označení hodnoty na událost GotFocus

Postup:
Na událost GotFocus:

Private Sub TextBox1_GotFocus()
	TextBox1.SelStart = 0
	'SelStart - začátek výběru
	TextBox1.SelLength = Len(TextBox1.Text)
	'SelLength - délka výběru
End Sub

Funkce Len(TextBox1.Text) vrací aktuální délku hodnoty komponentu, uložené ve vlastnosti Text. V okamžiku, kdy prvek dostane řízení událostí (Focus), provede se procedura GotFocus.

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém