Smazání textů ze všech TextBoxů na formuláři

Postup:
Tento kód přidejte na událost Click tlačítka, které má vymazat obsah textboxů.

'Pokud již není žádný další textbox, generuje se chyba
On Error GoTo Ready

Dim txt As TextBox
For Each txt In Form1
' Cyklus přes všechny textboxy ve formuláři
     txt.Text = ""
Next txt

Ready:

Exit Sub

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém