Zjištění, zda již byl formulář nahrán

Postup:

Public Function IsLoaded(FormName as String) As Boolean

   Dim sFormName As String
   Dim f As Form
   sFormName = UCase$(FormName)

   For Each f In Forms
   
   If UCase$(f.Name) = sFormName Then
      
   IsLoaded = True
         Exit Function
      End If
   Next

End Function

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém