Zavření všech formulářů kromě aktuálního

Postup:
Na událost formuláře Form_Activate:

Private Sub Form_Activate()

   Dim oFrm As Form

   For Each oFrm In Forms
      If oFrm.Name <> me.Name and Not _
          (TypeOf oFrm Is MDIForm) then 
          Unload oFrm
      Endif
   Next

End Sub

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém