Předávání focusu pomocí kurzorových šipek

Postup:
Nejprve je nutné nastavit vlastnost KeyPreview formuláře na True a pak pohyb mezi textboxy pomocí kurzorových kláves zapíšeme na událost KeyDown formuláře:

Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 

   If KeyCode = vbKeyUp Then 
      If TypeOf ActiveControl Is TextBox Then 
         ' šipka nahoru - přesun na předchozí prvek 
         SendKeys "+{Tab}" 
         KeyCode = 0 
      End If 
   ElseIf KeyCode = vbKeyDown Then 
      If TypeOf ActiveControl Is TextBox Then 
         ' šipka dolů - přesun na další prvek 
         SendKeys "{Tab}" 
         KeyCode = 0 
      End If 
   End If 

End Sub

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém