Animovaná ikona minimalizovaného formuláře

Postup:
Na formulář přidejte prvek Timer, 4 prvky Image() a do nich načtěte ikony:

Sub Timer1_Timer()

    Const NUM_ICONS = 4
    Static iconIndex As Integer

    If Form1.WindowState = vbMinimized Then
        Form1.Icon = Image1(iconIndex).Picture
        iconIndex = (iconIndex + 1) Mod NUM_ICONS
    End If

End Sub

Je důležité, aby v poli prvků Image byly skutečně obrázky typu Ikona, jinak to nebude fungovat.

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém