Centrování formuláře vzhledem k jinému

Postup:
Sub CenterFormWithParent(aForm As Form, aParent As Form)

   aForm.Left = aParent.Left + (aParent.Width - aForm.Width) / 2
   aForm.Top = aParent.Top + (aParent.Height - aForm.Height) / 2

   If (aForm.Left + aForm.Width) > Screen.Width Then
      aForm.Left = Screen.Width - aForm.Width
   Else
      If aForm.Left < 0 Then aForm.Left = 0
   End If

   If (aForm.Top + aForm.Height) > Screen.Height Then
      aForm.Top = Screen.Height - aForm.Height
   Else
      If aForm.Top < 0 Then aForm.Top = 0
   End If

End Sub

Tuhle proceduru použijte na událost Form_Load u formuláře, který chcete vycentrovat (aFomr) vzhledem k formuláři, který jej vyvolává (aParent).

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém