Komerční komponenty

Polar ZIP

Polar ZIP je jeden z nejlepších kompresních nástrojů, které můžete na trhu najít. Jedná se o ActiveX komponentu, která je kompletně napsána ve VC++ 6.0 s ATL 3.0, takže zaručuje vysoký výkon a zvýšenou stabilitu. Jako jeden z mála produktů na trhu kompresních utilit nabízí Polar ZIP při tvorbě archívů i zabudovanou podporu kryptování AES.

Polar Crypto

Polar Crypto je uživatelsky příjemná ActiveX komponenta, která může být použita v aplikacích, které vyžadují pro svůj běh operační systém Windows, a to především v případech, kdy je kladen důraz na zabezpečení informací, autentičnost a integritu dat. Lze jej využít individuálně nebo v malých společnostech, ale Polar Crypto nabízí řešení i velkým firmám. Lze totiž vybudovat buď vlastní bezpečnostní systémy nebo rozšířit systémy, které již jsou ve společnosti zavedeny.

Polar SpellChecker

Polar SpellChecker dává Vašim aplikacím, které běží v prostředí Windows možnost provádět profesionální kontroly pravopisu a automatické opravy. Má vysokou rychlost vyhledávání, zabudovanou citlivost na malá a velká písmena, je schopen automaticky zaměnit všechny výskyty jednoho slova v kontrolovaném textu nebo naopak toto slovo ignorovat a nalezené možné významy jsou automaticky tříděny podle toho, jak blízko se danému slovu nachází.

Polar Draw

Polar Draw je ActiveX prvek, který má zabudován celý arsenál silných grafických možností, jako je tvorba organizačních schémat, vektorové kreslení, podpora hyperlinků, nástroje pro práci s rastrovými obrázky, textová editace, objektové modely, databázová připojení a další.

Polar Office

Polar Office je kompletní řešení pro Vaše obchodní i osobní potřeby. Zahrnuje textový editor, tabulkový kalkulátor, nástroje pro kreslení a pro tvorbu organizačních diagramů, které jsou řešeny jako samostatné, vysoce intuitivní aplikace - Polar Lapis, Polar Forte, Polar Draw, Polar Calculator a Polar MultiClipboard. 

Polar Web Forum

Polar Web Forum je silné internetové a intranetové řešení, která Vám umožní jednoduše vybudovat komunitu a vhodné místo na setkání všech Vašich návštěvníků/uživatelů, kteří chodí na Váš web.

Xceed FTP Library

Xceed FTP Library je softwareová komponenta, která poskytuje vývojáři celou řadu užitečných funkcí pro zasílání, stahování a manipulování souborů na vzdáleném FTP serveru pomocí FTP protokolu a dává vývojáři  možnost využívat kompletní funkcionalitu FTP protokolu a navíc umožňuje komunikaci přes firewall. Je jedinou knihovnou, která využívá výhod API funkcí Winsock-2.

Xceed FTP Library pro BizTalk Server

Xceed FTP Library pro BizTalk server je AIC (Application Integration Component) pro Microsoft BizTalk Server. Tato knihovna je integrována s BizTalk Messaging Pipeline, slouží jako transport pro BizTalk Messaging Port a je schopna simultánně  zasílat soubory do více organizací nebo aplikací pomocí přenosového protokolu FTP.

Xceed Winsock Library

Xceed Winsock Library je COM/ActiveX knihovna navržená pro co nejsnadnější přístup k síťovým API Winsock-2. Umožňuje zápis efektivního a škálovatelného síťového kódu bez nutnosti ztrácet týdny nebo měsíce vývojem nízkoúrovňového kódu a analýzou potřebnou pro plné využití síly API funkcí Winsock-2.

Xceed Backup Library

Xceed FTP Library je ActiveX komponenta, která umožňuje aplikacím pracujícím v prostředí Windows automaticky provádět jejich vlastní operace zálohy a obnovy souborů. Tento prvek může být přidán do již existujících projektů téměř bez potřeby psaní jakéhokoliv dalšího kódu, který by poskytoval ochranu před ztrátou nebo poškozením datových souborů, chybami uživatele a haváriemi pevných disků.

V případě Vašeho zájmu o více informací nebo koupi komponenty, kontaktujte mě prosím pomocí internetové pošty. Mám s těmito firmami určité dohody a pokud si koupíte komponentu přese mě, tak tím pomůžete udržovat tento web.

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém