Počet tipů: 113

Různé

Tisk čárového kódu CODE39 Začátečník 20.12.2002

Procedury pro tisk tohoto čárového kódu.

Zjištění pohybu kolečka myši Pokročilý 20.12.2002

Jak pomocí subclassingu zjistit, zda uživatel otočil kolečkem myši a kterým směrem.

Tisk textu zarovnaného do bloku Začátečník 20.12.2002

Popis jak tisknout na tiskárně nebo v PictureBoxu text zarovnaný do bloku.

Klonování fontů Pokročilý 16.12.2002

No, název zní zajímavě, ale žádnou Dolly od toho nečekejte.

Převod mezi arabskými a římskými číslicemi  Začátečník 1.8.2002

Převod mezi těmito hodnotami není tak žádaný, jako například převod numerické hodnoty na její slovní vyjádření, ale přesto se to může občas hodit ....

Timer s velkým rozlišením  Pokročilý 8.5.2002

Jak využít možností, které nabízí moderní hardware.

Funkce pro kapitálky  Začátečník 8.5.2002

Funkce pro převod prvních písmen na velká

Použití API funkce Sleep  Pokročilý 8.5.2002

Jak si pozastavit aplikaci ..

Použití For .. Next cyklů  Začátečník 8.5.2002

Opravdu jednoduchý trik, jak využít cyklu pro vícenásobné volání funkcí s různými parametry. 

Zakázání zobrazování pomocníka Office Clipboard  Pokročilý 1.4.2002

Návod na změnu v registrech. Pokud máte Office XP, tak obsahuje pro někoho dobrou pomůcku a pro někoho ne - pomocníka pro Clipboard. V tomto tipu je popsáno, jaké nastavení v registrech změnit, abyste změnili jeho zobrazování. 

Změna nastavení ochrany před makroviry v Excelu  Pokročilý 1.4.2002

Dvě procedury, které změní nastavení spouštění testu na makroviry v Excelu 2000 a Excelu 97. 

Hodnota Null a API  Pokročilý 1.11.2001

Někdy je nutné zasílat API funkci hodnoty Null (&0). Ovšem v závislosti na typu deklarace může Visual Basic generovat chyby. Zde je popsáno, jak tomu předejít. 

Smazání historie IE  Pokročilý 1.11.2001

Funkce, která smaže historii navštívených URL v IE. 

Nastavení obrázku pozadí panelu nástrojů IE  Pokročilý 1.11.2001

Funkce, která Vám umožní nastavit si vlastní obrázek pozadí panelu nástrojů IE. 

Obrázek pozadí panelu nástrojů IE  Pokročilý 1.11.2001

Funkce pro zjištění cesty k obrázku pozadí panelu nástrojů IE. 

Nastavení domovské stránky IE  Pokročilý 1.9.2001

Funkce pro nastavení domovské URL v IE. 

Zjištění domovské stránky IE  Pokročilý 1.9.2001

Funkce, která vrátí domovskou URL nastavenou v IE. 

Seznam DLL a OCX, na kterých závisí proces  Pokročilý 1.7.2001

Funkce, která vrátí pole se seznamem DLL knihoven a komponent OCX, na kterých závisí určitý proces. 

Asociace ikony k adresáři  Začátečník 1.7.2001

Asociování ikony k adresáři se udělá tak, že v tomto adresáři vytvoříte soubor desktop.ini. Explorer pak bude zobrazovat specifikovanou ikonu místo standardní. 

vbCRLF a Outlook Express  Začátečník 1.5.2001

Už jste také narazili na to, že při tvorbě těla zprávy pro Outlook Express nefunguje znak pro Enter ? Mám návod, jak na to. 

Zjištění datumů a časů přechodů mezi časy  Pokročilý 1.5.2001

Popis metod, které vrátí datum a čas pro přechod na letní a na zimní čas. 

Matematické funkce XV - Plocha trojúhelníka  Začátečník 1.5.2001

Funkce, která hodnotu plochy trojúhelníka na základě zaslaní tří stran jako parametrů a výpočtu Heronovou metodou. 

Zjištění typu znaku  Začátečník 1.5.2001

Funkce, která vrací logickou hodnotu na základě zjištění, zda znak patří do určité skupiny znaků. 

Matematické funkce XIV - Celsius a Fahrenheit  Začátečník 1.5.2001

Dvě funkce pro převod mezi stupni Celsiovy a Fahrenheitovy stupnice

Matematické funkce XIII - Test dělitelnosti  Začátečník 1.3.2001

Naprosto primitivní funkce, která otestuje, zda jsou jí dvě zaslaná čísla dělitelná beze zbytku či nikoliv..

Odřádkování v MessageBoxu  Začátečník 1.3.2001

Ukázka tří jednoduchých možností, jak ve zprávě, kterou zobrazujete pomocí příkazu MessageBox, provést odřádkování

Zjištění používaných TCP/IP portů  Pokročilý 1.3.2001

Postup, kterak pomocí komponenty Windsock zjistit používané TCP/IP porty. 

Simulace stisku tlačítka myši  Pokročilý 1.3.2001

Také si přejete napsat aplikaci, která bude klikat na reklamy a vydělávat Vám tak peníze, když nesedíte u stroje ? Toto je popis, jak vyvolat událost stisku tlačítka na myši a jak s kurzorem posunovat. 

Matematické funkce XII - Druhá odmocnina  Začátečník 1.2.2001

Ve Visual Basicu je implementována funkce Sqr z knihovny VBA, která vrací druhou odmocninu čísla. Pokud si ale chcete napsat vlastní funkci pro výpočet druhé odmocniny, zde je návod. Uvedená funkce počítá druhou odmocninu pomocí aproximace. 

Automatické zavírání dialogu MsgBox  Pokročilý 1.2.2001

Příklad, který popisuje, jak vytvořit zprávu pomocí funkce MsgBox, která se automaticky po Vámi definovaném časovém intervalu uzavře. 

Běží aplikace v IDE nebo je zkompilována ?  Pokročilý 1.2.2001

VB nemá (alespoň pokud je mi známo) funkci, která by uměla zjistit, zda aplikace běží v IDE nebo je zkompilována. Samozřejmě, ošáhnutím chybového stavu pro Debug.Print se dá zjistit, je-li aplikace zkompilována či nikoliv. Ovšem, mám pocit, že řešení pomocí API je elegantnější. Vtip je v tom, že třída pro formulář v IDE je "ThunderFormDC", zatímco po zkompilování je to "ThunderRT6FormDC". Tudíž, pomocí API FindWindowEx lze zjistit, běží li aplikace v IDE nebo je zkompilována. 

Datum a čas po určité časové periodě  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která vrátí datum a čas po zaslání doby v sekundách. 

Procedura Sleep  Začátečník 1.2.2001

Procedura pro pozdržení výkonu aplikace. 

Bubble Sort na pole čísel  Začátečník 1.2.2001

Ukázka kódu pro bublinkové třídění

Počet RAS záznamů  Pokročilý 1.2.2001

Popis funkce, která vrátí počet RAS záznamů v knize volání

Split pro VB5  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která nahrazuje ve VB5 funkci, která je již ve VB6 implementována. 

Join pro VB5  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která nahrazuje ve VB5 funkci, která je již ve VB6 implementována. 

InStrRev pro VB5  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která nahrazuje ve VB5 funkci, která je již ve VB6 implementována. 

Počet samohlásek v řetězci  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která vrací počet samohlásek v jí zaslaném řetězci. 

Zobrazení HTML Helpu  Pokročilý 1.2.2001

Funkce pro zobrazení HTML Helpu - včetně nalezení kapitoly a automatického zavření při zavření volajícího okna. 

Zjištění typu platební karty  Začátečník 1.2.2001

Funkce pro zjištění základních typů platebních karet na základě čísla karty. 

Nejkratší hodnota v poli  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která vrátí nejkratší hodnotu z elementů zaslaného pole a index tohoto elementu. 

Nejdelší hodnota v poli  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která vrátí nejdelší hodnotu z elementů zaslaného pole a index tohoto elementu. 

Součet všech hodnot pole  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která vrátí součet všech hodnot elementů ze zaslaného pole. 

Nejnižší hodnota pole  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která vrátí nejnižší hodnotu elementu a jeho index ze zaslaného pole. 

Nejvyšší hodnota pole  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která vrátí nejvyšší hodnotu elementu a jeho index ze zaslaného pole. 

Průměrná hodnota pole  Začátečník 1.2.2001

Funkce, která vrátí průměrnou hodnotu elementů ze zaslaného pole.

Odeslání pošty s připojeným souborem  Pokročilý 1.2.2001

Na základě Vašich dotazů je zde popis, jak vytvořit poštovní zprávu včetně připojeného souboru.

Tvorba šablon  Začátečník 1.2.2001

Postup pro urychlení Vaší práce při vývoji aplikací.

Starší Tipy a Triky:
Kódy Říjen - Prosinec 2000
Kódy Červenec - Září 2000

Některé kódy byly vyvíjeny ještě v době Visual Basicu 5.0, takže nemusí korektně fungovat v jeho novějších verzích.

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém