Centrální evidence smluv

Aplikace Centrální evidence smluv je připravena pro provozování na platformě Windows v prostředí klient/server, kdy jako datový zdroj slouží MS SQL Server 2000. Ovládání aplikace je přizpůsobeno standardům operačního systému.

Aplikace Centrální evidence smluv, jak již její název napovídá, umožňuje přehledným způsobem evidovat veškeré smlouvy a jejich dodatky v rámci organizace. Naplněním číselníků (seznamů) můžete výrazným způsobem urychlit práci s nosnou částí aplikace - s evidencí smluv. Původní dokumenty, které se do aplikace také zadávají, jsou v zakryptovaném stavu ukládány v úložišti dokumentů odkud mohou být prohlíženy pomocí dekryptování a vyvolání aplikace asociované s typem původního souboru. Kryptování v aplikaci je prováděno pomocí AES metodou Rijndael a s využitím 256 bitového klíče.

Aplikace Centrální evidence smluv má vysokou úroveň zabezpečení, která je dána možností definovat přístupová práva pro uživatel až na úroveň jednotlivých akcí. Přístupová hesla uživatelů jsou ukládána v zabezpečené formě pomocí jednosměrného hashování metodou md5, takže ani administrátor systému nemůže tato hesla zjistit.

Součástí aplikace je i seznam úkolů, které jsou svázány s určitou smlouvou či dodatkem a lze je přidělovat jednotlivým uživatelům systému. Samozřejmostí jsou exporty tiskových sestav do různých formátů:

Výhradní práva na distribuci aplikace má společnost ADVICE.CZ s.r.o., která je také vlastníkem autorských práv. V případě Vašeho zájmu o více informací či finanční nabídku pište na adresu obchod@advice.cz.

Zpět

Autor: The Bozena