HELPDESK  

Aplikace Helpdesk je připravena pro provozování na platformě Windows/Linux na serveru Apache s doporučenou databází MySQL. Server Apache je nutný vzhledem k nutnosti použít rewrite url adres.

Aplikace Helpdesk ke určena pro správu a monitoring uživatelských poruch a požadavků, její součástí je možnost tvorby Databáze znalostí, publikační systém pro články, publikace novinek, možnost tvorby kategorizovaných seznamů Odkazů, možnost kategorizovaného seznamu Příruček atd.

Hlavním cílem aplikace je pomoci ke zlepšení uživatelské podpory zákazníků, proto je důraz kladen především na snadnou a včasnou komunikaci. Z tohoto důvodu aplikace při většině akcí automaticky rozesílá e-mailová upozornění, ať již třeba při nahlášení nové poruchy anebo při reakci na právě řešenou poruchu.

Téměř veškeré možnosti aplikace jsou přístupné teprve po přihlášení do systému, dokonce je možné u příruček určovat i "viditelnost" záznamů na základě uživatelských rolí, takže je možné mít zde příručky pro administrátory systémů, aniž by k nim byl umožněn přístup pro běžné uživatele.

Více informací naleznete na adrese helpdesk.advice.cz.

Výhradní práva na distribuci aplikace má společnost ADVICE.CZ s.r.o., která je také vlastníkem autorských práv. V případě Vašeho zájmu o více informací či finanční nabídku pište na adresu obchod@advice.cz.

Zpět

Autor: The Bozena