Popis produktu

Microsoft Visual Basic 6.0 pomáhá programátorům snadno vytvářet obchodní a webová řešení. Integrované nástroje Visual Database Tools a prostředí pro rychlý vývoj aplikací (RAD) zvyšují produktivitu, překlad do nativního kódu zajišťuje aplikacím rychlost. Každý programátor si může vybrat verzi přesně podle svých potřeb (Learning, Professional, Enterprise).

Vývojový systém Microsoft Visual Basic je velmi produktivní nástroj k tvorbě aplikací pro Windows a Web. Komplexní prostředí pro rychlý vývoj aplikací pomáhá programátorům rychle vytvářet a implementovat aplikace typu klient/server i aplikace třívrstvé a snadno programovat pro Internet s využitím známých nástrojů a funkcí Visual Basicu.  

 Vyšší produktivita a výkonnost
Nejoblíbenější programovací jazyk na světě k rychlému vytváření velmi výkonných aplikací a komponent v prostředí RAD.
Při překladu aplikací a komponent do nativního kódu se používá stejná prvotřídní technologie jako ve vývojovém systému Microsoft Visual C++. Aplikace lze optimalizovat z hlediska rychlosti a velikosti a tím ještě zvýšit jejich výkonnost.
Aplikace a komponenty mohou být thread-safe, aniž by bylo nutné spravovat thready ručně.
Technologie IntelliSense zvyšuje rychlost a produktivitu programování. Při doplňování syntaxe se využívají funkce jako Complete Word, Quick Info a DataTips.
Je snadné vyvíjet komponenty na bázi COM, včetně ovladačů ActiveX a komponent pro střední vrstvu a pro servery.

Znalosti Visual Basicu se uplatní při programováni pro Microsoft Office 97 a pro aplikace jiných výrobců, které mají licenci na Microsoft Visual Basic Applications Edition.

 Snadný vývoj aplikací zaměřených na data
Návrh formuláře pro vstup dat, s mnoha funkcemi a ovládacími prvky, netrvá dlouho. Nový integrovaný generátor sestav (Report Writer) usnadňuje tvorbu obsáhlých hierarchických sestav.
Nové datové prostředí (Data Environment) umožňuje vytvářet komponenty pro přístup k datům, opakovaně použitelné v mnoha projektech, v jiných vývojových nástrojích nebo na Webu, které automaticky využívají vazeb mezi daty.

Lze vytvářet rozmanité aplikace pro mobilní uživatele. Aplikace typu klient/server mohou pracovat s databázemi i v případě, že právě nejsou připojeny k síti nebo k Webu. Visual Basic 6.0 spolupracuje s ActiveX Data Objects (ADO) verze 2.0, což je nové univerzální rozhraní společnosti Microsoft pro přístup k datům.

Vylepšený ovladač FlexGrid poskytuje vyšší úroveň produktivity při práci s hierarchickými daty. Ta jsou zobrazena způsobem, který umožňuje rozbalit, sbalit, skrýt nebo zobrazit podrobné informace.    
 Integrované nástroje Visual Database Tools
Komplexní, integrované nástroje Visual Database Tools slouží k provádění běžných databázových úkonů přímo z Visual Basicu.
Z vývojového prostředí lze prohlížet tabulky, upravovat data a vytvářet dotazy v jazyce SQL pro libovolnou databázi vyhovující ODBC nebo OLE DB.
Plně integrovaný návrhář databází je určen k vizuálnímu návrhu a úpravám databázových schémat a dalších objektů pro databáze Microsoft SQL Server 6.5+ a Oracle 7.3.3+.
Query Designer slouží k vizuálnímu zadávání dotazů a provádění složitých databázových úkonů bez nutnosti učit se jazyk SQL.
Z vývojového prostředí lze vytvářet a aktualizovat uložené procedury. Syntaxe jazyka SQL je barevně rozlišena a okamžitě se kontroluje její správnost.
Interaktivní ladění uložených procedur a triggeru pro Microsoft SQL Server 6.5 a vyšší může probíhat ve stejnou dobu a na stejné pracovní stanici jako vývoj a ladění aplikací.
 Vývoj aplikací pro Internet
Při převodu aplikací na Web lze využít zkušeností z programování aplikací pro Windows v prostředí RAD.
Webové aplikace a komponenty provozované na Microsoft Internet Information Serveru jsou dostupné z libovolného prohlížeče na libovolné platformě.

Implementaci aplikací a komponent na Internetu usnadňuje průvodce Package and Deployment.

 Dynamic HTML přináší vyšší funkčnost
Hlavním přínosem jsou bohaté možnosti prezentace, jako např. dynamický vzhled, grafické přechody, výkonná typografie, posun a automatická změna velikosti formulářů.
Nový Dynamic HTML Page Designer umožňuje programovat interaktivní webové stránky pro Microsoft Internet Explorer 4.0 stejně snadno jako formuláře pro Visual Basic.
Lze využít jak Dynamic HTML, tak uživatelské rozhraní prohlížeče a distribuovat software automaticky.
Pomocí ovladače WebBrowser Internet Exploreru 4.0 se snadno integrují webové stránky včetně Dynamic HTML do aplikaci Visual Basicu.
 Přizpůsobitelnost ve verzi Enterprise
Microsoft Visual Basic je těsně spjat s rodinou Microsoft BackOffice, poskytující spolehlivé a bezpečné prostředí pro náročné podnikové aplikace, ať už běží samostatně, na intranetech nebo na Internetu.
Výhodou prostředí Windows NT je, že aplikace v nativním kódu mohou běžet pod operačními systémy Windows 95 a Windows NT na platformách Intel i DEC Alpha.
Visual Modeler je určen k vizuálnímu modelování složitých architektur aplikací a rozhraní komponent a umožňuje také opětovně generovat kód při postupném zpřesňování modelu.
Windows NT Option Pack obsahuje Microsoft Transaction Server 2.0, Microsoft Internet Information Server 4.0 a Microsoft Message Queue Server, které pomáhají budovat náročné víceuživatelské obchodní aplikace pro Web i pro lokální sítě (LAN).
Microsoft SQL Server 6.5 Developer Edition, velmi výkonný databázový systém na bázi Windows NT, umožňuje modelovat a testovat podnikové aplikace.
Microsoft Visual SourceSafe poskytuje snadnou, bezpečnou, projektově orientovanou správu verzí. Týmy libovolné velikosti tak mohou zvyšovat svou produktivitu a účinně chránit dokumenty, zdrojové kódy a obsah webových stránek.
 Vlastnosti produktu Visual Basic 6.0
Vlastnosti Enterprise Professional Learning
Visual Basic Applications Edition
Bohatá nabídka standardních ovladačů
Learn Visual Basic Now*    
Optimalizující překlad do nativního kódu  
Podpora pro Internet Information Server Application  
Dynamic HTML Page Designer  
Vylepšená spolupráce s databázemi Microsoft SQL Server a Oracle  
ADO ( ActiveX Data Objects)  
Data Envivironment Designer  
Podpora mobilních uživatelů  
Tvorba komponent pro střední vrstvu a pro server  
Uživatelské zdroje dat  
Funkce drag-and-drop při návrhu sestav a formulářů  
Visual Component Manager  
Microsoft Transaction Server 2.0 Developer Edition  
Microsoft Transaction Server Debugging  
Microsoft Internet Information Server 4.0 Developer Edition  
Professional Visual Database Tools    
Průvodce Data Object    
Visual Modeler    
Kód pro procesory DEC Alpha    
Debugger Transact SQL (TSQL)    
Microsoft SQL 6.5 Developer Edition    
Microsoft Visual SourceSafe 6.0    


  

Integrované nástroje Visual Database Tools umožňují prohlížet tabulky, sestavovat dotazy a navrhovat databáze, aniž by bylo nutné opustit Visual Basic.
 Co je nového

Na základě požadavků více než 3,2 miliónů vývojářů používajících Visual Basic a na základě zevrubného pohledu na těmito vývojáři nejčastěji prováděné úkoly jsou hlavní funkce Visual Basic 6.0 následující:

Vysoce výkonný kompilátor nativního kódu.
Umožňuje tvorbu aplikací a komponent pro klientskou a serverovou stranu, které jsou optimalizovány pro průchodnost optimalizovaným kompilátorem nativního kódu Visual C++® 6.0.

Přístup ke všem podnikovým datovým zdrojům pomocí ODBC, OLE DB a Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO).
Visual Basic 6.0 zavádí ADO jako nový výkonný standard pro datový přístup. Dodávané ovladače OLE DB zahrnují SQL Server™ 6.5+, Oracle 7.3.3+, Microsoft Access, ODBC a SNA Server.

Integrované vizuální databázové nástroje.
Visual Basic 6.0 poskytuje kompletní sadu nástrojů pro integraci databází s libovolnou aplikací. Databázové funkce zahrnují návrhové nástroje k tvorbě a modifikaci databázi SQL Server 6.5, Oracle 7.3.3 nebo vyšší a AS/400.

Automatické vazby dat.
Zdánlivě neni zapotřebí žádný kód pro vazbu ovládacích prvků k datovým zdrojům. Pouhým nastavením dvou vlastností v okně vlastností se ovládací prvek připojí k jakémukoli datovému zdroji.

Návrhář Data Environment.
Pomocí funkce táhni a pusť je možno vizuálně vytvářet opakovaně použitelné sady (recordset) příkazových objektů. Pro agregování dat a manipulaci s nimi je možná vazba na více datových zdrojů.

Tvorba datově vázaných formulářů a sestav přetahováním.
Pomocí nového návrháře Data Environment mohou vývojáři rychle přetahovat uživatelské datově vázané ovládací prvky k tvorbě formulářů nebo sestav (reports) s použitím nového návrháře Data Report. Tvorba hierarchií uživatelských dat se omezuje na pouhé vyplnění dialogového okna a přetažení přikazu do formuláře.

Nástroje k testování a nasazování střední úrovně.
Interaktivní ladění komponent balíčku Microsoft Transaction Serveru a balíčkování a nasazování komponent na vzdálené servery.

Návrhář Visual Basic WebClass.
Tvorba aplikací a komponent pro serverovou stranu, které jsou snadno přístupné z jakéhokoli prohlížeče Webu na libovolné platformě.

Návrhář dynamických HTML stránek (DHTML).
Vývoj aplikací obohacených o multimedia používajících dokumentového objektového modelu a povrchu Dynamických HTML jako uživatelského rozhraní.

 Otázky a odpovědi

Co je Visual Basic 6.0?
Vývojový systém Microsoft Visual Basic verze 6.0 je nejproduktivnější nástroj k tvorbě vysoce výkonných komponent a aplikací. Visual Basic 6.0 nabízí vývojářům možnost tvorby robustních aplikací umístěných na klientu nebo serveru nebo operujících v distribuovaném víceúrovňovém prostředí. Visual Basic 6.0 je nástroj typu Rapid Application Development (RAD), dostupný jako samostatný produkt nebo jako součást sady nástrojů Visual Studio 6.0.

Jaká je role Visual Basic 6.0 v rámci Visual Studia?
Visual Basic 6.0 je součást sady vývojových nástrojů Microsoft Visual Studio a poskytuje vývojářům, používajícím Visual Studio nejproduktivnější prostředí k tvorbě aplikací a komponent.
Microsoft Visual Studio je kompletní sada vývojových nástrojů, poskytující podnikům snadno použitelné nástroje k tvorbě podnikových řešení.
Visual Studio, Professional Edition umožňuje vývojářům plně využívat výhody operačního systému Microsoft Windows a vývoje na Webu. Obsahuje Microsoft Visual J++, vývojový systém Microsoft Visual Basic, vývojový systém Microsoft Visual C++, vývojový systém Microsoft Visual InterDev™ Web a databázový vývojový systém Visual FoxPro.
Visual Studio, Enterprise Edition je kompletní sada pro rychlou tvorbu datově orientovaných podnikových řešení. Obsahuje funkce pro podnikový a týmový vývoj, jako jsou Visual Database Tools, systém řízení verzí Microsoft Visual SourceSafe, Microsoft Repository, Visual Component Manager, Microsoft Visual Modeler a vývojové verze rodiny aplikačních serverů Microsoft BackOffice.

Co jsou WebClasses a kdy je mohu použít?
Visual Basic 6.0 WebClasses jsou komponenty COM na bázi Webového serveru, které dávají programátorům Visual Basicu možnost psát kód k "úpravě" URL odezev z Webového serveru, zevnitř vývojového prostředí Visual Basic. Výsledná aplikace Visual Basic je krizová platforma, serverová aplikace, přístupna z libovolného prohlížeče HTML na jakékoli platformě.
Visual Basic WebClasses jsou navrženy specificky pro vývojáře k následujícím účelům:

Stavbě aplikací na bázi Webu používajících událostmi řízený model Visual Basic k oddělení aplikační logiky od uživatelského rozhraní.
Tvorbě "front end" na bázi Webu k existujícím aplikacím Visual Basic.
Tvorbě uživatelských serverových komponent COM, aby mohli ladit svoje aplikace v jediném prostředí.

Jak je ve Visual Basic 6.0 zlepšen datový přístup?
Byly zlepšeny všechny oblasti datového přístupu, aby vám usnadnily provádění nejčastějších databázových aktivit. Nejdůležitějšími funkcemi jsou tyto:

Universal Data Access, s integrovanou podporou ADO/OLE DB
Visual Database Tools, integrované do prostředí Visual Basic
Nové návrhové možnosti schéma a uložených procedur Oracle
Data Environment Designer k tvorbě komponent datového přístupu na bázi ADO
Nový integrovaný Report Writer
Hierarchic FlexGrid Control k zobrazování hierarchických dat
Možnost tvorby datových zdrojů
Možnost tvorby OLE DB Provideru
Možnost vzdáleného umístění dat od počítače k počítači, od jedné úrovně k druhé
Pokročilé datové vazby (Data Binding)

Jak pomáhá Visual Basic 6.0 při tvorbě podnikových řešení?
Visual Basic 6.0 je členem nástrojové sady Visual Studio 6.0, Enterprise Edition, hlavní sady Microsoftu pro podnikový vývoj. Visual Studio 6.0, Enterprise Edition obsahuje řadu nových funkcí pro podnikové vývojáře, včetně:

Podpory podnikových databází, obsahující Enterprise Visual Database Tools pro návrh schéma a uložených procedur u databází Oracle a SQL Server, vývojovou verzi SQL Serveru 6.5 a vývojovou verzi SNA Serveru 4.0 s konektivitou na databáze VSAM a DB/2 na mainframech AS400 a IBM.

Obohacení produktivity životního cyklu, včetne Microsoft Visual Modeleru 2.0 pro návrh víceúrovňových aplikací, založených na Universal Modeling Language (UML) a Visual Studio Analyzeru k profilování výkonnosti a analýze víceúrovňových aplikací.

Podpory týmového vývoje, obsahující distribuovaný Webový vývojový systém založený na týmové práci, systém řízení zdrojového kódu Visual SourceSafe 6.0, Microsoft Repository a Visual Component Manager 2.0 pro organizování a sdílení opakovaně použitelných podnikových komponent mezi týmy.

Integrovaných aplikačních služeb, obsahujících vývojovou verzi Microsoft BackOffice 4.5, s integrovanými aplikačními službami zahrnujícími databáze, transakce, frontování zpráv, výměnu informací/spolupráci, Webové aplikace, zabezpečení a konektivitu SNA.

Jak mohu používat Visual Basic pro Webový vývoj?
Visual Basic 6.0 nabízí řadu Webových vývojových možností:

Vývojáři Visual Basic mohou pomocí nového návrháře WebClass vytvářet aplikace pro krizové platformy, nezávislé na typu prohlížeče, které běží na operačním systému Windows NT.

Vývojáři, kteří chtějí využívat výhody výkonnosti kompilovaného nativního kódu při současném využití dosavadních znalostí a infrastruktury, mohou vytvářet komponenty COM volané ze skriptu v aktivní stránce (Active Server Page), vytvořené například vývojovým systémem Visual InterDev 6.0 Web.

Pro aplikace, které vyžadují robustnější formu spolupráce uživatelů mohou vývojáři použít Dynamic HTML Page Designer k tvorbě serverem distribuovaných aplikací pro klientskou stranu, které zapouzdřují aplikačni logiku Dynamických HTML do kompilované DLL. Pomocí této technologie mohou vývojáři vytvářet aplikace hostěné prohlížečem Internet Explorer 4.0, nabízející pokročilou úpravu, polohování a multimediální funkce DHTML.

Pro ty vývojáře, kteří chtějí vytvářet svoje vlastní aplikace na bázi Win32 API s funkčností prohlížení, je k dispozici engine Internet Exploreru 4.0 ve formě komponenty ActiveX, která může být přidána do aplikace. Vývojáři tak mají možnost zahrnout do svých vlastních aplikací funkce prohlížeče Webu nebo vytvářet vlastní rozhraní prohlížeče.

Mohu používat Visual Basic 6.0 s aplikacemi napsanými v jiných jazycích?
Ano. Visual Basic je vynikající nástroj k tvorbě i využíváni komponent na bázi COM.
Následující nástroje jsou oblíbenými hostiteli COM: Visual InterDev, Visual C++, Microsoft Access, Visual FoxPro, Powersoft PowerBuilder, Developer 2000, Borland Delphi.

Jak může Visual Basic 6.0 zapadnout do mých plánů na víceúrovňový vývoj?
Visual Basic může být použit k vývoji komponent v jakékoli úrovni (tier) v rámci řešení. Na prezentační úrovni může být Visual Basic použit k tvorbě klientu na bázi Win32, DHTML nebo HTML. Na střední úrovni může být Visual Basic použit k tvorbě "thread-safe" komponent pro použití v Microsoft Transaction Serveru a na datové úrovni může být Visual Basic použit k návrhu databáze a schéma, stejně jako pro tvorbu a ladění ukládaných procedur.

Co je Digitální nervový systém a jak může Visual Basic 6.0 přispět k vizi podnikové výpočetní techniky?
Organizace potřebují využívat informační technologie k vytvoření konkurenčních výhod. Vize společnosti Microsoft pro podnikovou výpočetní techniku zahrnuje podnikový Digitální nervový systém poskytující volný tok informací, které umožňují společnostem rychleji reagovat na měnící se tržní podmínky, provádět kvalifikovanější rozhodnutí, přiblížit se zákazníkům a obchodním partnerům. Podniky se mohou více zaměřit na obchodování než na technologii.
Vývojové nástroje mají významnou úlohu ve snaze podniku o vytvoření Digitálního nervového systému. Strategie společnosti Microsoft v oblasti vývoje podnikových systémů se soustřeďuje kolem sady vývojových nástrojů Visual Studio ve spojení s architekturou Windows Distributed interNet Application (DNA). Visual Studio a Windows DNA umožňují organizacím rychlou tvorbu dobře promyšlených řešení, které mohou zaručit konkurenceschopnost na trhu. Visual Basic 6.0 patří k základním členům vývojové řady Microsoft Visual Studio.

Co je nového ve Visual Basic 6.0 z hlediska zvýšení výkonnosti aplikací napsaných ve Visual Basic?
Společnost Microsoft nabízí zvýšení výkonnosti u celé řady nových obohacení ve Visual Basic.

Kompilace nativního kódu, poprvé zavedena u Visual Basic 5.0, je stále jedna z nejdůležitějších funkcí ke zvýšení výkonnosti aplikací.

Podle benchmarku porovnávajících výkonnost jazyků je Visual Basic 6.0 až 20 krát rychlejší než Visual Basic 4.0.

Nové výkonnostní funkce zahrnují volbu "retain-in-memory" (zůstat v paměti), která udržuje komponentové struktury kešované (načtené) do paměti pro aplikace distribuované serverem.

Která verze Visual Basic 6.0 je pro moji potřebu nejvhodnější?

Visual Basic 6.0, Learning Edition nepředpokládá žádné předcházející programovací zkušenosti. Je navržena pro studenty, amatérské zájemce nebo pro kohokoli, kdo se chce naučit něco více o tom, jak se vyvíjejí aplikace na bázi Windows.

Visual Basic 6.0, Professional Edition je navržena pro samostatně pracující profesionály nebo podnikové vývojáře, kteří potřebují vytvářet klient/serverové nebo Internetové aplikace.

Visual Basic 6.0, Enterprise Edition je navržena pro týmy vývojářů vytvářejících distribuované, vysoce výkonné klient/serverové nebo Internetové a intranetové aplikace.

Vyhovuje Visual Basic 6.0 z hlediska problematiky Roku 2000?
Ano. Podrobné informace o stavu vyhovění všech produktů společnosti Microsoft z hlediska Roku 2000 najdete na webovém serveru Year 2000

 
 Systémové požadavky
Enterprise Edition
PC s procesorem třídy Pentium; doporučuje se procesor Pentium 90 nebo vyšší
Operační systém Microsoft Windows 95 nebo novější nebo operační systém Microsoft Windows NT verze 4.0 se Service Pack 3 nebo novějším (obsahujícím Service Pack 3)
24 MB paměti RAM pro Windows 95 nebo novější (doporučuje se 32 MB); 24 MB pro Windows NT 4.0 (doporučuje se 32 MB)
Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (obsahující)
Požadavky na pevný disk:
Typická instalace: 116 MB
Maximální instalace: 135 MB
Jednotka CD-ROM
Monitor s rozlišením VGA nebo vyšším; doporučuje se Super VGA
Microsoft Mouse nebo kompatibilní ukazovací zařízení

Professional Edition
PC s procesorem 486DX/66 MHz nebo vyšším; doporučuje se procesor Pentium nebo vyšší
Operační systém Microsoft Windows 95 nebo novější nebo operační systém Microsoft Windows NT verze 4.0 se Service Pack 3 nebo novějším (obsahujícím Service Pack 3)
16 MB paměti RAM pro Windows 95 nebo novější (doporučuje se 32 MB); 24 MB pro Windows NT 4.0 (doporučuje se 32 MB)
Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (obsahující)
Požadavky na pevný disk:
Typická instalace: 76 MB
Maximální instalace: 94 MB
Jednotka CD-ROM
Monitor s rozlišením VGA nebo vyšším; doporučuje se Super VGA
Microsoft Mouse nebo kompatibilní ukazovací zařízení

Learning Edition
Multimediální PC s procesorem 486DX/66 MHz nebo vyšším; doporučuje se procesor Pentium nebo vyšší
Operační systém Microsoft Windows 95 nebo novější nebo operační systém Microsoft Windows NT verze 4.0 se Service Pack 3 nebo novějším (obsahujícím Service Pack 3)
16 MB paměti RAM pro Windows 95 nebo novější;
24 MB pro Windows NT 4.0
Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (obsahující)
Požadavky na pevný disk:
Typická instalace: 52 MB
Maximální instalace: 65 MB
Jednotka CD-ROM
Monitor s rozlišením VGA nebo vyšším; doporučuje se Super VGA
Microsoft Mouse nebo kompatibilní ukazovací zařízení