Přechod z VB 6 na Visual Basic .NET

Microsoft Visual Basic.NET je novou verzí jazyka Microsoft Visual Basic, přebudovanou od základů na bázi .NET Framework pro umožnění jednoduché tvorby aplikací nové generace pro operační systémy Microsoft Windows a pro Web. s VB.NET bude jednoduché visuálně vytvářet Web aplikace, Web služby aplikace pro Windows a serverové komponenty. VB.NET přináší XCOPY nasazení aplikací pro Windows, takže se již déle nemusíte obávat verzí DLL. "DLL Hell" je již věcí minulosti.

Při návrhu VB.NET bylo přihlíženo k nejvíce žádaným vlastnostem od vývojářů z celého světa. VB je nyní plně objektově orientovaným jazykem s podporou dědičnosti. Návrhář formulářů podporuje visuální dědičnost a obsahuje některé nové vlastnosti, jako například automatické změny velikosti, lokalizaci zdrojů atd. Datové nástroje nyní podporují XML a propojování dat při návrhu může být prováděno i při nedostupnosti datového zdroje. VB.NET je postaven na .NET Framework, což dává přístup ke všem vlastnostem platformy včetně spolupráce s ostatními .NET jazyky.

Více informací naleznete v článku Preparing Your Visual Basic 6.0 Applications for the Upgrade to Visual Basic.NET .

 Další

Autor: The Bozena